Kladrubská a.s. hospodaří na 4600 hektarech zemědělské půdy. V rostlinné výrobě je produkce zaměřena na běžné obiloviny, řepku, kukuřici, trávy a vojtěšku. V živočišné výrobě je společnost specializována na výrobu mléka se základním stádem cca 1050 dojnic. Společnost hospodaří v méně příznivé oblasti severní části okresu Rokycany.